Μέγεθος: μήκος πέλματος σε εκ.
Δεξιός – Αριστερός
Εκ.: 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11,5 12,5 13,5
Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
Νάρθηκας βρεφικός ρυθμιζόμενος BEBAX απο δερμάτινο υλικό
Διαθέτει δύο κλεισίματα με Velcro για εύκολη εφαρμογή και τοποθέτηση
Διαθέτει μηχανισμό με πύρους κίνησης και κλειδιά για τη ρύθμισή του
Ο μηχανισμός ενώνει τα δύο τμήματα του νάρθηκα
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα πρώτα στάδια σε νεογνά λόγω της επιλογής των μεγεθών που διαθέτει
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Οστικές δυσπλασίες άκρου πόδα σε νεογνά
Ραιβότητα
Βλαισότητα
Μετεγχειρητική χρήση
100,00 €

Κατηγορίες: ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Tags: Δεξί, Προσφορές, Δεξί, Προσφορές, Προσφορές, Δεξί, Προσφορές, 10cm, 10cm, 10cm, 10cm, 10cm, Δεξί, Προσφορές, Δεξί, Προσφορές, Προσφορές, Δεξί, Δεξί, Προσφορές, Προσφορές, Δεξί, Προσφορές, Δεξί, 10cm, 10cm, Προσφορές, 10cm, Δεξί, Προσφορές, 10cm, Δεξί, 10cm, Προσφορές, Προσφορές, 10cm, 10cm, Δεξί, Προσφορές, Προσφορές, 10cm, Προσφορές, Δεξί, 10cm, Δεξί, Δεξί, Δεξί, Προσφορές, Προσφορές, Δεξί, 10cm, Δεξί, Προσφορές, 10cm, Δεξί, 10cm, Δεξί, Προσφορές, Δεξί, Δεξί, Προσφορές, Προσφορές, Προσφορές, 10cm, Δεξί, Προσφορές, 10cm, 10cm, Προσφορές, 10cm, 10cm, Προσφορές, Δεξί, Δεξί, Προσφορές, Προσφορές, 10cm, 10cm, 10cm, Δεξί, 10cm, Προσφορές, Δεξί, Δεξί, 10cm, 10cm, Δεξί, Προσφορές, Προσφορές, 10cm, Δεξί, Προσφορές, Δεξί, Προσφορές, 10cm, Δεξί, 10cm, 10cm, Προσφορές, Δεξί, Δεξί, Δεξί, 10cm, 10cm, Προσφορές, 10cm, Δεξί, Προσφορές, 10cm, Δεξί, 10cm, 10cm, Δεξί, Δεξί, 10cm, Προσφορές, Προσφορές, Δεξί, 10cm, Δεξί, Προσφορές, Δεξί, 10cm, 10cm